نرم افزار حدیث

“احادیث و تفاسیر فارسی ویژه اهل سنت”

شامل مجموعه ای از کتاب های حدیث و تفسیر و تاریخ اهل سنت به زبان فارسی

امکانات نرم افزار
دارای پوسته های مختلف برای کتاب خواندن
دارای حالت روشن و تاریک برای مطالعه راحت تر
دارای بهترین کتابهای حدیث و تفسیر
دارای قابلیت جستجو و همچنین یادداشت گذاری متون
دارای قابلیت انتخاب و اشتراک متون
دارای کتابهای تفسیر نور و راستین و فی ضلال و انوار القران
دارای کتابهای حدیث صحیح بخاری و مسلم و ریاض الصالحین
و همچنین کتاب تاریخ ابن اثیر و پناهگاه مسلمان

admin Written by: